Aktuality

  • Veletrh pracovních přiležitostí ZČU

    Naše firma Český software se zúčastnila veletrhu pracovních příležitostí ZČU Plzeň 2013.

    3/20/2013Přečíst
  • Naši partneři

    Český software je partnerem několika významných společností v čele s Euronics Deutschland a Interfunk Schweiz.

    6/14/2011Přečíst
Archiv

Vybrané reference

Technik Gross
Zelené město

Řízení projektů ve firmě

32

CS Projekt 10 umožňuje snadné a spolehlivé řízení vašich projektů ve firmě. Díky tomuto softwaru získáte přehledný nástroj, který umožňuje díky své přehlednosti rychlé dosažení důležitých funkcí každému uživateli zvlášť.

Systém je koncipován jak pro uživatele - zaměstnance, kteří zde mají přehled o svých úkolech i o úkolech, které zadali ostatním, tak i pro manažery, pro které je připravena časová i nákladová analýza každého projektu (původní odhad / skutečnost).

Plánování projektů

Každý uživatel se přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla, pod kterým v systému zpracovává i zadává jednotlivé úkoly. Ke každému projektu lze přiřadit více uživatelů, kteří mohou vytvořit projektový tým (každý člen v něm má svoji specifickou funkci). Termíny mají svá data dokončení, priority a osobu, která je za úkol zodpovědná.


Manažerská analýza

Pro manažerské řízení každého projektu systém umožňuje časové a nákladové sledování v porovnání s původním odhadem. Současně sleduje vytíženost každého zaměstnance jak pro každý úkol, tak i pro zadané časové období.


Uživatelská stránka

Každý zaměstnanec má možnost si své úkoly, které mu jsou přiřazeny, libovolně filtrovat, třídit (termín dokončení, priorita, zadavatel, stav rozpracovanosti atd...), popřípadě sledovat stav ostatních projektů, kterým je přiřazen v určité roli (zadavatel, vývojář, tester atd...). Možnost ke každému úkolu i přikládání souborů.


CS Projekt 10 na míru

Systém je spravován administrátorem, který definuje uživatelské role k projektům, úkolům i každému uživateli. Zaměstnanec tak má předem definované procesy, které budou následovat po splnění jeho části úkolu v celém projektu.