Aktuality

  • Veletrh pracovních přiležitostí ZČU

    Naše firma Český software se zúčastnila veletrhu pracovních příležitostí ZČU Plzeň 2013.

    3/20/2013Přečíst
  • Naši partneři

    Český software je partnerem několika významných společností v čele s Euronics Deutschland a Interfunk Schweiz.

    6/14/2011Přečíst
Archiv

Vybrané reference

Technik Gross
Plzeňská karta

CS Rendite - Modul Vyhodnocování a Analýza

V budoucnu bude jeden z nejdůležitějších faktorů úspěchu umění dokonale použít získané vědomosti. Obchodní rozhodnutí bude nutné dělat stále rychleji a to nejen díky neustálým hospodářským změnám. Aby byl člověk schopen rozhodnout fundovaně, je nutné mít spolehlivé informace.
Informační systémy, které používá management firmy jako podporu svého rozhodování, musí umět zpracovávat stále větší množství dat během stále kratší doby. Čím větší je množství informací o zákaznících a jejich kupních návycích, tím přesněji a efektivněji je možné učinit opatření na podporu prodeje a rentability.
Jedním z nejobsáhlejších nástrojů systému CS Rendite 10 je Informační systém pro podporu managementu.
V generátoru analýz naleznete všechna potřebná data nezbytná pro úspěšné řízení firmy. Systém je uživatelsky jednoduchý a lehce obslužný, nabízí velkou variabilitu grafického zobrazení, to vše při zachování maximální flexibility. Analýzy a reporty je možné jednoduše a rychle přizpůsobit specifickým potřebám firmy.

Generátor analýz se vyznačuje především jednoduchou ovladatelností, ale zároveň vysokou flexibilitu
Optimalizovaná technika dotazování umožňuje rychlou analýzu dat ve všech patrech hierarchie a na všech informačních úrovních
Kdykoliv je možné si sestavené výstupy uložit
Možnost přizpůsobit grafický vzhled výstupu tematické oblasti (co možná nejoptimálnější přehlednost pro danou oblast)
Díky funkci Drop Down je možné veškeré kumulované hodnoty podrobit detailnějšímu zkoumání a vizualizaci
Můžete definovat vícero rozdílných struktur hierarchického zobrazení pro různé účely vyhodnocování
Srovnávací analýzy, časové osy, analýzy zaměřené na různá časová období, objekty (skupina zboží, prodejce, výrobce, dodavatel, atd.)
Analýzy napříč daty ukazují relativní sílu zkoumané skupiny v rámci nadřazené skupiny
Grafické a tabulkové analýzy obratu, hrubého zisku, prodaného množství, skladových zásob, změn skladových zásob, nakoupeného množství
Grafické a tabulkové porovnání hodnot za určitá časová období
Analýzy hodinových, týdenních prodejů
Jasné informace o zboží naskladněném nad ideální skladovou zásobu
Informace o nedostatečném pokrytí skladových zásob pro jednotlivé skupiny zboží
Grafické a tabulkové analýzy dodavatelských hodnot (obraty, nakoupené množství)
Nejrůznější statistiky týkající se účetních dokladů a procesů
Informace o pohledávkách, fakturách, dobropisech
Krátkodobé statistiky úspěšnosti v rámci konkrétního časového období (např. zvýšení prodejnosti jako reakce na reklamní akci, …)
Statistiky pro Top management, grafické zobrazení kumulovaných hodnot
Profesionální vyhodnocování servisních dat pro přehled o době strávené na opravě. Podklad pro fakturaci zákazníkovi, pro výpočet mzdy technika, doba nepřítomnosti, spotřebovaný materiál, …
Statistiky prodeje top zboží, ležáků (množství, výnos, obrat)
Skladové statistiky, inventurní zprávy
Vyhodnocování relevantních dat týkající se skladových zásob, skladové obrátky atd.
Různé statistiky provizí