Aktuality

  • Veletrh pracovních přiležitostí ZČU

    Naše firma Český software se zúčastnila veletrhu pracovních příležitostí ZČU Plzeň 2013.

    3/20/2013Přečíst
  • Naši partneři

    Český software je partnerem několika významných společností v čele s Euronics Deutschland a Interfunk Schweiz.

    6/14/2011Přečíst
Archiv

Vybrané reference

Technik Gross
Gymnázium Františka Křižíka

CS Rendite - Modul Účetnictví

Rychle, efektivně, se spoustou informací!

Účetní systém v programu REndite 2008 nabízí velké množství programových modulů jak např: účetní evidence, správa otevřených položek (debitoři, kreditoři), upomínkovací řízení, platební morálka, správa dobropisů, bankovní platební styk, inkaso, export a import dat, a dále nejrůznější analýzy, vyhodnocení, reporty, výstupy.

Samotné účtování v systému je jednoduché na obsluhu a obsahuje množství kontrolních mechanismů, které zabraňují chybnému zadání a zaúčtování. Díky tomu, že v CS Rendite 10 je systémově zabudováno množství účetních předpisů, které se především v oblasti prodeje generují samostatně, snižuje se značně náročnost účetních operací a finanční účetnictví se tak stává prakticky „odpadním produktem“ skladového hospodářství.

Prakticky neomezené možnosti navigace a vyhledávání, které systém Rendite 2008 nabízí, otevírá nové možnosti pro řízení Vaší firmy. Díky dokonalému systému získávání firemních informací budete mít Vaše firemní číselné ukazatele vždy pod kontrolou, budete stále informování o firemním obratu, nákladech a můžete tak včas učinit případná opatření k zajištění likvidity, ke zvýšení výnosů a redukci nákladů.
Důležité funkce

Obecné

Výkonný a rychlý generátor reportů pro všechny moduly
Jednodouché ovládání
Kopírování vyhodnocovaných hodnot do schránky
Ergonomický vzhled masky a dialogových polí
Flexibilní správa daní
Správa cizích měn a plateb v cizích měnách
Automatický přepočet na cizích měny

Rozhraní

Možnosti exprotu dat z různých finančních účetních systémů (DATEV, Lexware, IBM, KHK, ...)
Elektronické bankovnictví (DTA).

Přehledný tok účetních operací a všech důležitých účetních informací
Jednotný vzhled masky účetního formuláře pro všechny účetní knihy
Volně definovatelná uživatelská práva.
Fixace kont v zadávacím okně za účelem rychlého zaúčtování pokladních nebo bankovních transakcí
Možnost zadávání rozměrnějšího informačního textu při účtování
Datum účetního dokladu lze pohodlně měnit pomocí šipky
Možnost nastavení automatického přiřazování do daňových skupin, odpadá nutnost jednotlivého zadávání daňového klíče pro každý druh výrobku
Znázornění posledních vykonaných účetních operací
Rozdáhlé vyhledávací, třídící funkce a nastavování filtrů
Možnost rozlišení účtování dle účetních a nákladových středisek a nositelů
Možnost generování zápočtů přímo z hlavního účetního formuláře

Správa nákladů

Volně volitelná účetní osnova
Jednoduchá úprava resp. rozšíření rozpočtu nákladů.
Definice různých vlastností na úrovni majetkových účtů
Jednoduché pořízení a změna nákladové položky během účtování.

Výkazy

Výkonný a flexibilní generátor výkazů
Možnost integrace programu Microsoft Excel
Možnost volného uspořádání účetní rozvahy a analýzy zisků a ztrát
Možnost sumarizace účetních kont na různých úrovních
Individuální vytváření výkazů a analýz

Správa otevřených položek

Integrovaná správa závazků a dlužníků
Přímé účtování položek ze systému správy otevřených položek
Statistické analýzy
Informace na základě dat splatnosti
Tabulkový a grafický přehled otevřených položek dle jejich stáří.

Upomínkovací řízení

Rozsáhlé možnosti nastavení upomínkovacího řízení
Upomínkového řízení na základě návrhu
pro všechny položky
pro vybrané položky
pro jednotlivá konta
pro jednotlivé otevřené položky
Libovolný počet upomínkových kol
Volně definovatelné texty upomínek pro každý stupeň upomínkového řízení a možnost různých jazykových variant
Integrace textového editoru Microsoft Word pro pohodlné sestavování textů
Výkaz a správa poplatků z prodlení a úroků.

Platební styk

Správa libovolného množství bankovních spojení zákaznických i dodavatelských
Souhrny a seznamy uskutečněných bankovních převodů
Tisk platebního avíza
Termíny splatnosti lze nastavit se dvoují lhůtou pro hlídání skont.

Centrální kontrola a regulace

Rychlá a jednoduchá kontrola dokladů
Možnosti importu dat
Importmöglichkeit der Zentralregulierungsaufstellung von bestimmten Verbundgruppen
Zaúčtovíné odchozích plateb pomocí myši