Aktuality

  • Veletrh pracovních přiležitostí ZČU

    Naše firma Český software se zúčastnila veletrhu pracovních příležitostí ZČU Plzeň 2013.

    3/20/2013Přečíst
  • Naši partneři

    Český software je partnerem několika významných společností v čele s Euronics Deutschland a Interfunk Schweiz.

    6/14/2011Přečíst
Archiv

Vybrané reference

Zelené město
Plzeňská karta

CS Rendite - Modul Opravna a Servis

Snížit náklady, zvýšit spokojenost zákazníků!

Kdo chce v dnešní době úspěšně vést servis a opravnu a ještě na ní vydělávat, neobejde se bez optimalizace všech vznikajících nákladů a výnosů.

Šance pro zefektivnění a racionalizaci procesů probíhajících na každém servisním místě a v každé opravně je především v používání kvalitního a adresného počítačového systému, který je na míru střižený právě pro tuto specifickou oblast. K nejslabším místům tohoto oboru patří především nepřesné časové údaje potřebné k výpočtu následné přefakturace zákazníkovi, nízké servisní sazby. Pakliže dokážete právě toto ohlídat a efektivně využít, je možné značně zvýšit výnosy a snížit náklady celého servisního místa.

Možnost přesného sledování servisní zakázky od příjmu přes objednání náhradních dílů až k samotné opravě a odeslání zákazníkovi Vám zaručí rychlé a hladké vyřízení celé zakázky, spokojené zákazníky a tím i dlouhodobý úspěch Vašeho servisního místa.
Důležité funkce

Jednoduchý a rychlý příjem zakázky
Zakázky lze do systému vložit jako zakázky kmenové, nebo jako speciální zakázky servisní
V případě servisní zakázky je možné připojit tabulku se všemi ostatními již sjednanými servisními termíny
Intergrovaný kalendář
Archivace všech v minulosti provedených oprav
Převzetí všech důležitých údajé o spotřebiči přímo ze zákaznické karty
Přístup k informacím o všech spotřebičích zakoupených konkrétním zákazníkem
Zakázky lze řadit dle nejrůznějších kritérií
Upozornění na všechny proveditelné zakázky, tj. Poznámka: není nutné objednávat náhradní díly, není nutné kontaktovat zákazníka
Jednoduché zjištění a oznámení všech zakázek, pro které je nutné objednat náhradní díly
Evidence a zobrazení všech sjednaných servisních termínů
Upozornění na všechny již opravené spotřebiče, které ještě nebyly zákazníkem vyzvednuty
Detailní přehled o všech stupních právě prováděné zakázky (informace o stavu objednávky náhraních dílů, o již uskutečněných pracech na spotřebiči, …)
Rozlišení a vyhodnocení různého způsobu fakturace, jako přefakturování zákazníkovi, oprava v záruční době, kulance, interní fakturace, atd.
Jednoduché oznámení zákazníkovi o provedené opravě,při zachování co možná nejnižsích nákladů
Propracovaný systém sestavování a správy objednávek
Automatické generování dokladů k objednávce dílů (samostatná objednávka, hromadná objednávka)
Odesílání faxů přímo ze PC systému
Po příchodu náhradního dílu dojde k jeho okamžitému nacenění a je možné ho i rovnou přefakturovat zákazníkovi
Zobrazení důležitých fakturačních údajů jako fakturovaná částka, datum fakturace a způsob fakturace
Možnost zobrazení celé faktury přímo z programu pro správu servisních zakázek
Propojení s textovým editorem Microsoft Word s možností automatického vygenerování zákaznické adresy
Na přání je možné dodat i obsáhlou databázi s výpisem materiálu nebo úkonů a služeb, dále pak nejrůznější formuláře pro záznam přijetí, průběhu opravy. Vše lze kdykoliv rozšířit a měnit
Možnost vést vlastní kartotéky dle potřeb nejrůznějších oborů
Zvláštní oddělená evidence objednávek náhradních dílů bez následného servisního úkonu
Možnost vystavení faktury, nabídky nebo cenového návrhu přímo z hlavního formuláře modulu Servis a opravna
Detailní statistiky chodu servisnu, opravny ke zobrazení přímo na obrazovku nebo jako výstup na tiskárnu s přesným přehledem o čase stráveném na zakázce, opravě, servisní sazby, srovnání Má dáti – dal, přehled použitého materiálu, celkový úkon
Možnost oznámení aktuálního stavu servisní objednávky prostřednictvím sms modulu
Komfortní zásilková služba spotřebičů s pomocí zásilkového asistenta
Větší přehlednost díky evidenci přesných časových údajů strávených na zakázce